Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Leopoldov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok 1 - LesosoMiloš Jančár - LESOS, Strečanského 13, LeopoldovZmluva o dielo dodatok č. 1mení sa cena diela - prestavovanie kontajnerov0,40 €11.10.2017nestanovený
LesosMiloš Jančár - LESOS, Strečanského 13, LeopoldovZmluva o dielovývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch0,00 €11.10.2017nestanovený
Nájomná zmluva č.5/15A/2017Martina Lorincová, Gojdičova 1141/15 A,920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 5/15A/2017 - p. LorincováNájomný byt na Gojdičovej ulici 1141/15 A0,00 €30.9.2020nestanovený
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo 2/INV/2015JaCS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 TrnavaDodatok č. 5 k zmluve o dielo 2/INV/2015Ja uzavretej 23.11.2015 ,,Obnova NKP - cestný most na Trulaskach - Leopoldov0,00 €27.9.2017nestanovený
16/2017Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZmluva o dielo č. 16/2017Vypracovanie zmien a doplnkov 4/2017 územného plánu mesta Leopoldov2 760,00 €23.9.2017nestanovený
VenényováMagdaléna Venényová, Hollého 2, VrbovéKúpna zmluvakúpa spoluvlastníckeho podielu 312,96 €22.9.2017nestanovený
ZSEZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyVecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, predmetom ktoré ho je povinnosť vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť koridor vecného bremena zriadenie a uloženie etekroenergetických zariadení0,00 €20.9.2017nestanovený
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác č. 9/INV/20Milan Brodek - Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 920 41 LeopoldovMilan Brodek - Zmluva na usktutočnenie stavebných prác č. 9/2017/INV/JaPrekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov - Hollého ulica77 592,05 €9.9.2017nestanovený
8/INV/2017/JaLaboratórium architektúry krajiny s.r.o., Krížna 34, 811 07 BratislavaZmluva na poskytnutie služieb č. 8/INV/2017/Javypracovanie projektovej dokumentácie vnútrobloky9 000,00 €1.9.2017nestanovený
Dodatok č. 1 k Zmluve o tlači časopisu Leopoldov zVojtech Moravčík VM PrintDodatok č. 1 k zmluve o tlači časopisu Leopoldov zo dňa 31.12.2014 - časopis Zmena nákladu tlače na 800 ks.1 127,00 €31.8.2017nestanovený
Zmluva o združení FPŠtefan Patyla, Dlhá 30, Leopoldov, Andrea Kollárová Dlhá 30, 920 41 Leopoldov, Andrej Kozačenko a manž. Lenka Kozačenková Michalská 10, 920 01 HlohovecZmluva o združení finančných prostriedkovzdruženie finančných prostriedkov na zmenu UPD 828,00 €31.8.2017nestanovený
SOZA - hromadná licenčná zmluvaSOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva - SOZA - 28.8.2017udelenie licencie - súhlasu na použitie hudobných diel 240,00 €31.8.2017nestanovený
VÚB bankaVÚB Banka, a.s., Mlynská nivy 1, BratislavaZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účetzriadenia bežného účtu0,00 €19.8.2017nestanovený
7342207Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBiznis linka XL, mágio internet39,99 € (jednotková)19.8.2017nestanovený
0337342207Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebVerejné telefónne služby 033/73422070,00 €16.8.2017nestanovený
0911242692Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebProgram služieb Happy XL, volania NAJ 091124269229,00 € (jednotková)8.8.2017nestanovený
Slovak telekomSlovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaKúpna zmluvaPanasonic KX-TG17114,90 €8.8.2017nestanovený
KooperatívaKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistná zmluva č. 4619002703poistenie parku 744,97 €3.8.2017nestanovený
Zmluva č. 5 - ŠT HC 08/2017 o poskytnutí účelovej Trnavský samosprávny kraj , Starohájska 10, TrnavaZmluva číslo 5 - ŠT - 08/2017 o poskytnutí účelovej dotácie na základe výzvy č. 5/2017Účelová dotácia na realizáciu projektu: ,,Beh mestom Leopoldov 7. ročník 800,00 €1.8.2017nestanovený
Dodatok č. 3 - Forbi groupFORBI GROUP s.r.o., Dunajská 12, 811 08 BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve o zneškodnení odpaduZmena článku III cena a platobné podmienky.0,00 €29.7.2017nestanovený
Dohoda č. 025Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 025/2017/§ 54 - PZposkytovanie finančných príspevkov UPSVaR mestu Leopoldov na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s UoZ z cieľovej skupiny0,00 €28.7.2017nestanovený
Dohoda č. 028Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 028/2017/§ 54 - PZposkytovanie finančných príspevkov UPSVaR mestu Leopoldov na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s UoZ z cieľovej skupiny0,00 €28.7.2017nestanovený
Dodatok č. 4 - PetrusováMária Petrusová - Kvetinárstvo Janka, Nám. sv. Ignáca - Dom služieb, 920 41 LeopoldovDodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 489,69 € (jednotková)25.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 - LorincovaMartina Lorincova, Hlohovská cesta 93/24, LeopoldovDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 460,11 € (jednotková)22.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 - KarabaIng. Pavol Karaba, ul. 1. Mája 68, 920 41 LeopoldovDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovzmena výšky úhrad za užívanie predmetu nájmu6,30 € (jednotková)20.7.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 8/15C/2017Jozef a Marta Slovákoví, Nádražná 491/26, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 8/15C/2017 - SlovákovíNájomný byt na Gojdičovej ulici č. 1141/15C v Leopoldove0,00 €18.7.201731.7.2020
Kúpna zmluva - EnviralENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 LeopoldovKúpna zmluvaNehnuteľnosti zapísané na LV 1200 pozemky parcely KN-E č. 567/1, 567/2, 1556/1, 1556/5, 1775/3, 1776/4, 1791/5, 2176/3, 2176/4, 2177/2, 2177/347 685,00 €12.7.2017nestanovený
Dodatok č. 2 - ŠokováMgr. Simona Šoková, Kukučínova 30, 920 41 LeopoldovDodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 983,65 €12.7.2017nestanovený
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zaZápadoslovenská distribučná a.s. Zmluva o vykonaní preložky elektronického zariadenia - Západoslovenská distribučná a.s.,,Prekládky vzdušného vedenia NN Leopoldov - Hollého ulica0,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- LukáčováElena LukáčováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Elena Lukáčováprenájom hrobového miesta B 39- 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. FabiánMiroslav FabiánZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Miroslav Fabiánprenájom hrobového miesta - E 331 - 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - KostrábováElena KostrábováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Elena Kostrábováprenájom hrobového miesta C 87 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. SrdošViktor SrdošZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Viktor Srdošprenájom hrobového miesta - C 71 115,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. AmbrušováViera AmbrušováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Viera Ambrušováprenájom hrobového miesta - C 75 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- p.ŠkrabákováVeronika ŠkrabákováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Veronika Škrabákováprenájom hrobového miesta - C 75 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Pleškováp.Štefánia PleškováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Štefánia Pleškováprenájom hrobového miesta F 91 -615,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-p.Škulecp.Štefan ŠkulecZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Štefan ŠkulecPrenájom hrobového miesta B 13 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-SobolčiakováMária SobolčiakováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Mária Sobolčiakováprenájom hrobového miesta - B 31 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p.MacášekSlavomír MacášekZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Slavomír Macášekprenájom hrobového miesta - E 336 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - KupcováSilvia KupcováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Silvia KupcováPrenájom hrobového miesta D 375 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- SchwarzbacheroMgr. Petra SchwarzbacherováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Petra Schwarzbacherováprenájom hrobového miesta - C 92 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. KnoblochMiroslav KnoblochZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Miloslav Knoblochprenájom hrobového miesta - F 105 7 15,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. KubíčkováMichaela KubíčkováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Kubíčková Michaelaprenájom hrobového miesta - F 111 - 715,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - VargováMartina VargováZmluva o nájme miesta na cintoríne - Martina Vargováprenájom hrobového miesta B 39 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p.DanielováMagdaléna DanielováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Danielová Magdaléna prenájom hrobového miesta - D 359 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- Skákala L.Ladislav SkákalaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Skákala Ladislavprenájom hrobového miesta - C 92 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-HorniakováJozefína HorniakováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Jozefína Horniakováprenájom hrobového miesta - B 30 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- GalováJanka GalováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Janka Galováprenájom hrobového miesta - E 335 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-G.Skákalováp. Gizela SkákalováZmluva o nájme miesta na cintoríne - Skákalová G.prenájom hrobového miesta D 386 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-p.ProkšováEva ProkšováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Eva Prokšováprenájom hrobového miesta C 73 115,00 €8.7.2017nestanovený
Položky 1-50 z 1179


Úvodná stránka