Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2016

Úpravy areálu cintorína sa skončia v októbri

Keďže dlhšie sa nedarí dosiahnuť jednotnejšia úprava okolia hrobových miest na mestskom cintoríne, členovia komisií zastupiteľstva i zastupiteľstvo sa rozhodli, že po skultivovaní nových sekcií sa budú usilovať dosiahnuť ich stabilnejší výzor. Vyžiadali si to jednak sťažnosti obyvateľov, ktorí sa potkýnali na rôzne vysokých obrubníkoch medzi hrobovými miestami, ale aj kosenie trávnatých plôch, keď odfrkujúca tráva znečisťovala pomníky.

Jedným z riešení, ktoré navrhol člen stavebnej komisie architekt Ondrej Marko, bolo vytvorenie ucelenej a bezpečnej vybetónovanej plochy, kde by sa ponechali len vopred pripravené hrobové miesta zasypané hlinou so štandardnými rozmermi pre jednohroby a dvojhroby. Na mieste každého hrobového miesta bude do jeho použitia vysiaty trávnik. To by malo nielenže zvýšiť bezpečnosť návštevníkov cintorína, ale zároveň aj uľahčiť akúkoľvek manipuláciu v takto pripravenej sekcii. S detailným návrhom súhlasili aj poslanci a v novej sekcii zo severozápadnej strany cintorína takýmto spôsobom vzniká 149 jednohrobých a 40 dvojhrobových miest. Pomer jednohrobov a dvojhrobov pritom vychádza zo štatistiky záujmu pozostalých v meste, pretože sa čoraz viac potvrdzuje tendencia pochovávať do prehĺbených jednohrobov. Miesta jedno- a dvojhrobov budú v sekcii rozmanito striedané, aby priestor sekcie pôsobil prirodzene a nebol priveľmi jednoliaty. Zeleň v podobe stromov bude vysadená len popri sekcii. Ak sa takéto riešenie v budúcnosti osvedčí, použije sa aj pri ďalších sekciách. Pôvodné sekcie cintorína projekt spätne neovplyvní.

Súčasťou projektu je osadenie nových a rovnakých lavičiek na cintoríne a takisto nahradenie tých starších, keďže na cintoríne je ich umiestnených viacero typov. V súčasnosti je na cintoríne 15 lavičiek a doplní sa nových 13. Umiestnené budú vždy v uličkách medzi sekciami. Nosná časť nových lavičiek bude mať betónovú konštrukciu a sedacia plocha bude z dreva. Po ukončení prác dodávateľ celého projektu spoločnosť Stavkorekt ponechá mestu formy na výrobu lavičiek, aby si rovnaké v budúcnosti v prípade potreby doplnenia mohlo vyrábať aj samo. Firma okrem vybetónovania plochy, výroby a osadenia lavičiek opraví aj jestvujúce studne v areáli cintorína. Tie budú mať modernejší dizajn a upraví sa aj odkvapová časť studní tak, aby sa ich okolie veľmi nezamokrovalo. Práce by mali byť ukončené do októbra a mesto za ne zaplatí 51 tisíc eur. Po ukončení prác mesto odvezie prebytočnú hlinu a použije ju na úpravy v iných lokalitách mesta.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Námestie potrebuje ešte jednu studňu

Na rekonštrukciu námestia nadviazala minulý rok rekonštrukcia východnej časti námestia smerom k mostu. Vybudovanie chodníka a vydláždenie časti plochy námestia mala napokon doplniť nová zeleň – tráva i stromy. Zatiaľ však lokalita pôsobí neupraveným dojmom. Môže za to nedostatok vody. Súčasná studňa na námestí nepostačuje na zavlažovanie aj tejto plochy. Mesto sa preto obrátilo na obvodný úrad životného prostredia so žiadosťou o vybudovanie ďalšej studne priamo. Administartívny proces trvá dlho, preto sa tento čas využil na položenie závlah a montáž kábla na čerpadlo do budúcej studne. Silvia Grossová. Po územnom a stavebnom konaní dá mesto vyhĺbiť novú studňu zo strany starej školy a Hollého ulice a napokon sa parková plocha doplní zeleňou a architektúrou.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Knižnica v nových priestoroch – škôlka sa pripravuje na prvákov

Rozšírenie materskej školy si vyžiadalo premiestnenie mestskej knižnice z prístavby materskej školy do bývalej budovy obvodného oddelenia Policajného zboru. Vymenili sa podlahy, opravilo sa vykurovanie, vymaľovali steny a vymenili dvere. Napriek tomu, že do knižnice v nových priestoroch vedie o čosi viac schodov, primátorka mesta je rada, že sa podarilo vyriešiť problém, ktorý je pre mnohé iné mestá a obce takmer neriešiteľný a materská škola mohla prijať všetky deti, ktoré sa prihlásili. Knižnica umiestnená v piatich miestnostiach bývalej policajnej budovy začala po vyše mesačnej pauze poskytovať verejnosti svoje služby v polovici augusta. V auguste sa začalo pracovať aj v dvoch rozľahlých miestnostiach doterajšej knižnice, ktorá po rokoch bude znovu slúžiť ako herňa a spálňa pre nových žiakov. Po potrebných rekonštrukčných prácach sa miestnosti doplnia o nový nábytok, ležadlá, hračky a ďalší potrebný inventár. Rozšírenie materskej školy bude súvisieť aj s personálnymi zmenami – jestvujúce zloženie doplnia tri nové pedagogičky. Na rozšírenie škôlky tak, aby nové miestnosti vyhovovali všetkým normám i očakávaniam malých škôlkarov, zastupiteľstvo vyhradilo z rozpočtu mesta 29 tisíc eur.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Parkovanie cudzích pred bytovkami vyrieši len parkovisko

Počas pracovných dní je parkovisko pri stanici už o ôsmej ráno plné. Denne tu parkuje asi 80 vozidiel. Tie, ktoré sa do tesnej blízkosti stanice už nezmestia, využívajú plochy pred rodinnými alebo bytovými domami v okolí. Tým obťažujú ich obyvateľov a neraz aj porušujú dopravné značenie, ale aj bezpečnosť. Mesto preto pripravuje podanie žiadosti o grant v jednej z výziev Integrovaného operačného programu. Tá by mala byť vyhlásená ešte v tomto roku. V súčasnosti sa už realizuje malá štúdia a pripravuje sa projektová dokumentácia. Nové parkovisko by malo vzniknúť asi 200 až 250 metrov od budovy železničnej stanice, keďže spevnené plochy vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky sú na tento účel nevhodné. Je tam nakladacia rampa a v jej blízkosti sa parkovať nesmie. Mesto našlo kapacitne vhodný priestor popri ceste na Nádražnej ulici smerom von z mesta. Medzi starým železničným oplotením a protihlukovou stenou sa nachádza priestor, ktorý by mohol pokryť potrebu asi 70 parkovacích miest. Odtiaľ by mal na stanicu viesť spojovací chodník. „To, že obyvatelia regiónu, ktorí pravidelne Leopoldov používajú len ako nástupnú vlakovú stanicu, parkujú pred bytovými domami našich obyvateľov, vnímam ako veľký problém a zároveň neočakávam, že situácia s množstvom parkujúcich áut v okolí železničnej stanice sa zmení. Nevylučujem preto, že ak mesto nebude úspešné so žiadosťou o grant, pokúsi sa zriadiť parkovisko pri stanici z vlastných prostriedkov,“ dodala primátorka mesta Terézia Kavuliaková.

Zdroj: Časopis Leopoldov, Iveta Pospíšilová


 

Do mosta na Trolaskoch prší aj naďalej

Hoci po historickom moste na Trolaskoch sme sa mali už cez hody slobodne pohybovať, podnes je pre verejnosť uzavretý. Realizátori opravy totiž pri nanášaní fasády zistili, že na klenbách mosta dochádza k priesakom vody. V tejto chvíli sa nedá s istotou povedať, prečo do mosta zateká a či chyba vznikla počas prípravy projektovej dokumentácie alebo počas realizácie prác. Isté je, že bude treba urobiť také úkony, aby bol most zreštaurovaný kvalitne a aby boli uskutočnené všetky práce podľa projektovej dokumentácie. Tie sa pravdepodobne nezaobídu napríklad bez spätného rozobratia uloženej dlažby. Po zistení, že voda presakuje cez všetky klenby, sa práce na reštaurovaní mosta pozastavili.

Zistiť príčinu aktuálneho zatekania a vyriešiť situáciu budú musieť projektant spolu s realizátorom. „Urobili sme všetko pre to, aby sme most zreštaurovali kvalitne a aby mohol ďalej plniť svoje funkcie bez toho, aby doň napríklad zatekalo. Práve preto boli stanovené prísne podmienky na výber dodávateľa prác, ktoré sa navyše realizujú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Verím, že na najbližšom kontrolnom dni nájdeme spolu s projektantom a dodávateľom prác riešenie vzniknutej situácie tak, aby sa problém vyriešil a aby most mohol byť do zimy dokončený a odovzdaný do používania,“ uviedla primátorka mesta T. Kavuliaková.

Zdroj: Časopis Leopoldov, berec

rekonštrukcia mosta


 

V septembri sa mestský úrad stavať nezačne

Od ukončenia architektonickej súťaže na návrh budovy nového mestského úradu vedenie mesta pokračovalo v ďalších administratívnych prácach a úkonoch zameraných na získavanie všetkých potrebných vyjadrení a povolení. Podľa najoptimálnejšieho variantu sa malo od septembra začať s výstavbou nového úradu. Sľubne naštartovaný proces stavby novej mestskej reprezentatívnej budovy však v ostatnom čase zamrzol. Dôvodom je skutočnosť, že hoci všetky stanoviská orgánov štátnej správy boli kladné, účastník konania podal negatívne stanovisko s odôvodnením, že nová stavba zníži kvalitu jeho bývania. Keďže na základe jeho stanoviska nebolo možné mestu vydať ani územné rozhodnutie, vedenie mesta iniciovalo s účastníkom konania stretnutie, na ktorom sa usilovali vysvetliť si príčiny negatívneho postoja k stavbe nového úradu. Jeho výsledkom bolo to, že mesto dá vyhotoviť nový svetlotechnický posudok a ten má určiť negatívny vplyv novej stavby na zástavbu jej okolia, a ponúklo aj možnosti riešenia ďalších výhrad. Nie je však jasné, či budú akceptovateľné aj pre účastníkov konania.

Zdroj: Časopis Leopoldov, berec


 

Rekonštrukcia budovy MTK v polovici

Rekonštrukcia budovy MTK by mala trvať do decembra. Zatiaľ boli osadené nové okná, ktoré vylepšia aj energetickú náročnosť budovy. Vnútri sa riešilo umiestnenie jednotlivých miestností, na prízemí budú tri toalety (konečne sa rozdelia aj dámske a pánske WC) a štyri šatne a sprchy – zvlášť pre dospelých a žiakov. Na poschodí budú dve WC aj šatne, zasadačka a administratívna miestnosť. Vymenené boli všetky rozvody, plánované je aj riešenie dažďovej kanalizácie, aby nedochádzalo k vlhnutiu budovy. Cieľom rekonštrukcie je zároveň uchovať pôvodný výzor budovy, preto v exteriéri k zásadným zmenám nedôjde. Akurát na balkóne nebude obnovené stanovište komentátora alebo zvukového technika a vstup na balkón bude zakrytý markízou, resp. strieškou. Súčasťou projektu je aj nové zastrešenie, na ktoré sa v súčasnosti vyrábajú nové nosníky. Budova bude napokon zateplená a dostane novú fasádu. Prístup k budove bezprostredne pri nej zabezpečí na mieste starého chodníka z popraskaného asfaltu nový chodník z dlažby. Práce v hodnote 314 tisíc eur by mal dodávateľ dohotoviť do decembra. Ku koncu roka by sa tak futbalisti už mali tešiť z vynovenej budovy MTK.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Nová cesta na Prechodné

Roky zanedbávaná cesta s výmoľmi získala v júli nový povrch a obyvatelia bezpečnejšiu komunikáciu.

Zastupiteľstvo vyberalo medzi troma alternatívami opravy a priklonilo sa k drahšiemu, no kvalitnejšiemu a trvácnejšiemu riešeniu. Jamy a výmole na sedemsto metrov dlhej ceste sa vyzametali, vyplnili kamenivom, jestvujúci povrch napenetrovali a napokon sa prekryl dvomi vrstvami asfaltu po celej dĺžke. Takisto sa upravila šírka cesty na celej jej trati na tri metre. Prejazdná je aj pre osobné automobily a zákaz vjazdu pre nákladné autá signalizuje dopravné značenie. Celková rekonštrukcia cesty stála mestskú kasu 26 tisíc eur a práce realizovala firma Strabag, spol. s r. o.

Hoci by bolo ideálne, keby sa takto podarilo opraviť aj cestu na Šulekovskej ceste, tu je však situácia komplikovaná, pretože cestu používajú predovšetkým ťažké nákladné automobily smerujúce do väznice, priľahlých firiem a poľnohospodárskej prevádzky. Jedinou možno víziou by bolo napríklad zlúčenie finančných prostriedkov – teda na rekonštrukciu cesty by prispeli okrem mesta aj tieto organizácie. Primátorka v tejto súvislosti už urobila prvé kroky, no skúsenosti predchádzajúcich primátorov ukazujú, že spoločný záujem všetkých zainteresovaných na oprave rozbitej komunikácie na Šulekovskej ceste sa tak skoro asi nenájde.

Vedenie mesta plánuje v tomto roku opraviť aj vážnejšie výtlky v meste, vybudovať vsakovacie jamy na kritických miestach a uvažuje sa aj o opravách takisto veľmi používanej a na viacerých miestach rozbitej cesty okolo cintorína. Zatiaľ sú pripravené tri návrhy a či sa jeden z nich zrealizuje, rozhodnú poslanci zastupiteľstva pri príprave budúcoročného rozpočtu mesta.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh

cesta na Prechodné


 

Mesto podporilo záujmové organizácie

V tomto roku poslanci rozdelili na činnosť organizácií z rozpočtu mesta 23 tisíc 700 eur takto:

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov (1000 €), mestský stolnotenisový klub (1750 €), Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (150 €), Leopoldovský tenisový klub LTC (900 €), nohejbalový klub (700 €), Leopoldovský jazydecký klub Oklahoma (1000 €), ZO Slovenský zväz telesne postihnutých a PCCH (1300 €), o. z. Šanec (2900 €), MTK Leopoldov 14000 €), rehabilitačné cvičenie (200€), oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu (200 €), joga pre všetkých (150 €),
neregistrovaní stolní tenisti (200 €), NS Skarabeus (750 €), Mestečkanka (600 €).

Metso však organizácie nepodporuje iba dotáciami, ale napríklad aj tým, že sa môžu bezplatne stretávať v priestoroch mesta, neplatia nájmy za využívanie mestských priestranstiev. Ide o čiastku vyše 43 tisíc eur.  Ak by sme k nim prirátali priame dotácie, vyšlo by z toho, že mesto sa zúčastňuje na činnosti organizácií čiastkou takmer 67 tisíc eur ročne.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Pozemky pod školou konečne vo vlastníctve mesta

Nevysporiadané pozemky pod školou mestu bránili uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov osobitne z rozpočtu EÚ. Projekt majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov začal primátor Ladislav Piovarči v rokoch 2004 a 2005, no k dohode medzi mestom a cirkvou nedošlo. V rokovaniach so správcami farnosti aj s vtedajším arcibiskupom J. Sokolom pokračoval primátor Milan Gavorník. Nové možnosti otvorili zmeny vo vedení mesta aj farnosti. Za rokovací stôl o nej si v novej situácii znovu sadli nový správca farnosti Patrik Bacigál a primátorka Terézia Kavuliaková, ktorá pripravila všetky možné riešenia výmeny pozemkov a v prípade neúspechu výmeny navrhli predaj štyroch pozemkov pod školou za sumu uvedenú v zákone (18,58 eura za meter štvorcový).
Keďže sa ukázalo, že mesto nevlastní pozemky, ktoré by boli na výmenu vhodné, poslanci ešte minulý rok rozhodli, že pozemky od cirkvi kúpia za dohodnutú cenu (celkovo vyše 28 tisíc eur). S riešením napokon súhlasil aj trnavský arcibiskupský úrad a bodku za viac ako 10 rokov trvajúce rokovania napokon dalo podpísanie zmluvy 2. marca. Mestu i škole sa tým nielenže uľahčí v prípade výziev prístup k čerpaniu verejných zdrojov na rekonštrukciu, zateplenie školy a pod., ale aj sa zjednoduší postup pri akýchkoľvek zmenách v jej areáli.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh


 

Rekonštrukcia MTK sa zdrží

Po štyridsiatich rokoch sa budova MTK dočká rozsiahlej rekonštrukcie. Rekonštrukciu zdržali zmeny v projektovej dokumnetácii, ktorá nevyhovovala tým, ktorí budovu používajú najviac – futbalistom. Mestské zastupiteľstvo po dohode s MTK rozhodlo, že rekonštrukciu odložia, aby sa mohli vyriešiť rôzne detaily, ktoré by mali nielenže vplyv na efektívnu funkčnosť budovy, ale aj na jej dlhodobejšie fungovanie bez ďalších opráv. Projekt sa sústreďuje najmä na interiér budovy, ale vymenia sa aj okná, budova sa zateplí a bude mať novú fasádu, upraví sa aj okolie. Ďalej sa vymenia podlahy, pribudnú nové šatne, sprchy, toalety pre návštevníkov.

Zdroj: Časopis Leopoldov, jh
 


 

Počasie

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka