Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

poslanec MsZ

doc. PhDr. Juraj Hladký PhD.

doc. PhDr. Juraj Hladký PhD.

Adresa: Kukučínova 27, 920 41 Leopoldov

E-mail: juraj.hladky@leopoldov.sk


 

Pavel Zlámala

 Pavel Zlámala

Adresa: M.R.Štefánika 223/33, 920 41 Leopldov

Mobil: 0915 623 380

E-mail: pavel.zlamala@leopoldov.sk


 

JUDr. Milan Gavorník

JUDr. Milan Gavorník

Adresa: Záhradnícka 712/27, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0915 741 124

E-mail: milan.gavornik@leopoldov.sk


 

Ing. Róbert Gergič

Ing. Róbert Gergič

Adresa: Hurbanova 162/49, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0905 618 211

E-mail: robert.gergic@leopoldov.sk


 

Mgr. Renáta Miklošová

Mgr.  Renáta Miklošová

Adresa: Gojdičova 477/11, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0904 960 027

E-mail: renata.miklosova@leopoldov.sk


 

Mgr. Jozef Krilek

Mgr. Jozef Krilek

Adresa: 1. mája 1043/105, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0904 674 516

E-mail: jozef.krilek@leopoldov.sk


 

Mgr. Mgr.Art. Lenka Slováková

Mgr. Mgr.Art. Lenka Slováková

Adresa: Piešťanská cesta 590/3, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0905 886 816

E-mail: lenka.slovakova@leopoldov.sk


 

Ing. arch. Matej Jančár

Ing. arch.  Matej Jančár

Adresa: Hlohovská cesta 75/60, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0905 206 824

E-mail: matej.jancar@leopoldov.sk


 

Bc. Zuzana Luhová

Bc.  Zuzana  Luhová

Adresa: Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0915 707 733

E-mail: luhova.zuzana@leopoldov.sk


 

Stanislav Piovarči

 Stanislav Piovarči

Adresa: 1. mája 103, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0903 259 333

E-mail: stanislav.piovarci@leopoldov.sk


 

doc. PhDr. Miroslav Karaba PhD.

doc. PhDr. Miroslav  Karaba PhD.

Adresa: Gojdičova 459/26, 920 41 Leopoldov

Mobil: 0904 468 823

E-mail: miroslav.karaba@leopoldov.sk


 

 

 

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 


 

Počasie

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka