Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne stánky

Kino Osveta

 

ZAČIATKY PREMIETANIA V LEOPOLDOVE
Leopoldovské kino má za sebou bohatú históriu. Prvý záznam o verejnom premietaní v Leopoldove z mestskej kroniky pochádza z roku 1919. Premietal sa zvukový film Psohlavci, no kde sa jeho prezentácia uskutočnila, sa už neuvádza. Vtedy ešte obyvatelia Leopoldova nevedeli, že o 13 rokov neskôr sa už bude premietať v novučičkej kinosále.
Počiatky miestneho kina siahajú do roku 1932, keď na dnešnej Piešťanskej ceste začal Mestečan českého pôvodu Jozef Konárik s výstavbou mohutnej budovy. Český podnikavec sa dlho rozhodoval, kde kino postaviť, no voľba nakoniec padla na Leopoldov. A tak sa od toho času súčasťou malého mestečka stalo aj kino. Nasledujúcich šestnásť rokov súkromného vlastníctva kina Edison prinieslo Leopoldovčanom zaujímavejší kultúrny život. V roku 1948 sa však so zmenou politických pomerov v krajine zmenilo aj súkromné kino Edison na štátne kino Osveta. Odvtedy bola činnosť kina presnejšie zaznamenávaná aj v mestských kronikách, preto môžeme s istotou rozpätie rokov 1948 - 1989 nazvať rozkvetom verejných projekcií filmov v Leopoldove. Väčšina kultúrnych podujatí bola v tom čase organizovaná práve v priestoroch kina, ktoré však vtedy ešte nevyzerali tak, ako dnes. Išlo o provizórne zariadenia, ktoré v priebehu histórie prešli niekoľkými zmenami a prestavbami. 1. februára 1956 bol pre veľký záujem miestnych obyvateľov a návštevníkov z okolia rozšírený čas premietania z troch dní v týždni na šesť dní. Premietalo sa každý deň okrem piatku. Jeden film sa premietal dva dni a v nedeľu si na svoje prišli aj tí najmenší prostredníctvom projekcií pre deti. V roku 1956 kino dostalo i nové premietacie stroje, vďaka ktorým sa skvalitnil obraz. Ceny vstupeniek sa v tom čase pohybovali od 1 do 3 Kčs podľa aktuálnosti filmu. Za farebné filmy museli diváci zaplatiť korunu navyše, rovnakú cenu stáli aj filmy pre deti.

REKONŠTRUKCIA KINA
V marci 1958 sa začala jedna z viacerých prestavieb kina. Zlepšila sa vnútorná úprava, premietacie kabíny, vybudované boli nové toalety a vestibul, opravilo sa vykurovanie aj vnútorné zariadenie, spád sedadiel a premietacia plocha. Týmito úpravami museli byť však zrušené pôvodné lóže a počet miest sa zo 716 znížil na 364. V roku 1958 sa v kine odohralo 396 predstavení, ktoré navštívilo 58 216 ľudí. O rok neskôr sa počet predstavení zvýšil až na 510 s návštevnosťou 83 367 divákov za rok, čo je v priemere 163 obyvateľov na jedno premietanie a, naopak, 30 predstavení na jedného občana. V roku 1963 to už bolo 520 predstavení so ziskom 144 795 Kčs. Kino malo týždenne 9 predstavení a premietalo sa 312 dní v roku. Kronika k roku 1963 uvádza aj počet premietnutých filmov - 233 (61 československých, 55 sovietskych, 52 z ľudovodemokratických štátov, 65 ostatných, 52 širokoúhlych, 62 filmov pre deti).
Prehľad činnosti kina v rokoch 1966 - 1970:
1966: tržba - 148 434, počet predstavení - 434, množstvo divákov - 52 373,
1967: tržba - 150 499, počet predstavení - 424, množstvo divákov - 48 935,
1969: tržba - 188 230, počet predstavení - 429, množstvo divákov - 48 297,
1970: tržba - 184 130, počet predstavení - 416, množstvo divákov - 53 320.
Od roku 1978 bolo kino pod správou mestského osvetového strediska. Pre spestrenie ponuky fanúšikom filmov správa kina Osveta pripravila koncom júla a začiatkom augusta roku 1987 filmový festival, na ktorom sa premietali domáce i zahraničné filmy. Toto bol prvý a doteraz aj posledný filmový festival v Leopoldove. V tomto období sa budova kina využívala aj ako priestory mestského kultúrneho strediska, ktoré však bolo roku 1992 zrušené. Dôvodom na zrušenie boli finančné ťažkosti, pretože na tieto účely bola zastavená dotácia štátnych prostriedkov. Mestské zastupiteľstvo vtedy rozhodlo, že budova kina bude v prevádzke pod správou nájomcu Klaspol.
Po roku 1989 v rámci reštitúcií prešlo kino opäť do vlastníctva dedičov pôvodného majiteľa. Vtedajšia majiteľka Zdena Bílá z Brna ho však aj s priľahlým pozemkom ponúkla Mestskému úradu Leopoldov, ktorý sa rozhodol kino kúpiť. Konečná suma bola 2 000 000 Sk, ktoré vedenie mesta majiteľke vyplácalo v splátkach do konca roku 1997. Už v roku 1996 sa začalo s rekonštrukciou priestorov, ktoré mali slúžiť pre kultúrno-spoločenské účely. V tomto období však už záujem o premietanie postupne klesal. V roku 1998 sa premietalo raz za týždeň (o 17:00 pre deti a o 19:30 pre dospelých). Vstupné sa pohybovalo od 30 do 50 Sk. O rok neskôr návštevnosť kina klesla na v priemere 44 divákov na jedno predstavenie.

ZAČIATOK KONCA
V roku 2001 boli ešte v kine vytvorené priestory pre klub dôchodcov, reálny záujem však nenaplnil očakávania, a tak sa pomalý úpadok života v kine už nedal zastaviť. Ešte donedávna táto dôležitá zložka kultúrneho života vstupom televízie, videa či internetu do života ľudí čoraz viac upadala a záujem o filmové predstavenia v kinách sa pomaly vytrácal. V zložitých podmienkach sa ešte do 14. 9. 2001 filmy v Leopoldove premietali, no aj to iba raz do týždňa, v piatok. Vyskytli sa ešte pokusy znížiť vstupné, ale distribučná spoločnosť, ktorá dodávala filmy, s tým nesúhlasila. Nepodarilo sa tak teda udržať ani tradíciu premietania, nieto ešte jeho rentabilitu. Mestský úrad Leopoldov preto musel premietanie zastaviť a kino odvtedy až doteraz slúži väčším príležitostným zhromaždeniam obyvateľov, časť priestorov využívajú podnikatelia na ojedinelé aktivity a v suteréne i za premietacím plátnom skúšajú miestne amatérske hudobné kapely. V poslednom roku premietania (2001) diváci mohli vidieť 21 filmov, na vstupnom sa vybralo 23 402 Sk, zatiaľ čo mesto stála prevádzka kina 88 487 Sk.

FESTIVAL KINEMA
V roku 2006 sa mládežnícka skupina Skarabeus pokúsila obnoviť tradíciu premietania v Leopoldove aj prostredníctvom filmového festivalu Kinema 2006, ktorý mal byť predzvesťou pravidelných projekcií v Leopoldove. Myšlienka vzniku festivalu sa v hlavách jeho tvorcov vynárala postupne spolu so snom obnoviť premietanie v nefunkčnom kine. Festival organizovalo Mesto Leopoldov a neformálna skupina Skarabeus. Festival Kinema 2006 bol jedným z hlavných cieľov projektu, ktorého súčasťou sa stala aj súťaž o najlepšiu prezentáciu v programe Microsoft Powerpoint s názvom Powerpointer 2006, do ktorej sa mohli zapojiť mladí ľudia do 25 rokov. Vyhodnotenie súťaže prebehlo počas festivalu a najlepšie práce boli okrem vecných cien odmenené aj verejnou prezentáciou a premietnutím na plátne pred leopoldovským publikom. Celej súťaži predchádzali počítačové krúžky, na ktorých sa záujemcovia mohli dozvedieť ako pracovať s týmto programom. Na individuálnych konzultáciách zasa dolaďovali svoje výtvory.
Festival vznikol vďaka prostriedkom z projektu, z fondov Európskej únie, ale i vďaka veľkej podpore Mesta Leopoldov. Kino potrebovalo niekoľko nevyhnutných rekonštrukcií. Obnova neobišla dámske ani pánske toalety, nutnosťou bolo vymeniť vchodové dvere, vymaľovať vestibulu i plátno v kinosále. To prešlo niekoľkými zmenami. Stará látka bola na mnohých miestach roztrhaná a pre väčší obraz organizátori rozšírili aj premietaciu plochu. S kvalitou obrazu súviselo aj nanášanie náteru zo zinkovej beloby. Pred plátnom postavili nové drevené pódium, aby mohli byť tieto priestory využívané aj na divadelné, či hudobné predstavenia. Technické zariadenie si tiež vyžiadalo investície. Staré premietacie stroje sú síce funkčné, ale spolupráca s distribučnými spoločnosťami by nedovoľovala znížiť ceny vstupného. Kino však v takom malom meste nemá perspektívu uživiť sa pri vysokom vstupnom. Toto bol dôvod, prečo organizátori siahli po premietaní cez projektor a DVD nosič. Distribúcia práv DVD na verejné premietanie je oveľa lacnejšia a dovoľuje znížiť ceny. Okrem lacných vstupeniek organizátori festivalu stavili aj na variabilitu pri výbere filmov. Od rozprávok, cez krimi, horory, komédie, kinematografické skvosty až po drámy a netradične spracované filmy. Každý divák si z bohatej ponuky mohol vybrať žáner, ktorý mu vyhovuje. Jedinou nevýhodou premietania prostredníctvom projektora je o niečo menšia aktuálnosť filmov. Trháky po čase prestanú byť také zaujímavé ako na premiérach v klasických kinách a čas, za ktorý sa novinky dostanú na DVD je o niečo dlhší. Túto nevýhodu však v kine Edison kompenzovali filmovými bonusmi a informáciami o zákulisí, produkcii, hercoch a režiséroch, ktoré boli premietané pred začiatkom každého filmu. Objavila sa už aj myšlienka založenia filmového klubu. Novinkou bola aj malá čajovňa v druhej časti vestibuly, ktorá bola otvorená vždy pred, počas i po premietaní. Medzi návštevníkmi festivalu si získala veľké sympatie, dokonca niektorí navrhli možnosť pravidelných otváracích hodín.
Na druhom leopoldovskom festivale sa premietlo spolu desať filmov: Kliatba bratov Grimmovcov, thriler Sin City, horor Saw, drámu Doktor Živago (Na predstavenie prišla iba jedna diváčka. V leopoldovskom kine však pred ňou dvere nezavreli a tak sa premietalo pre jediného človeka. Toto je zároveň aj jedna z výhod DVD projekcie. Poznáte kino, v ktorom si môžu dovoliť premietať pre jedného človeka?), Oliver Twist, Čokoláda, Dannyho parťáci 2, Piano.
Úspech leopoldovského festivalu možno nedosiahol gigantické rozmery, v každom prípade sa premiéra kina naozaj vydarila, veď za dva dni premietania sa predalo takmer 300 lístkov.

ZNOVU PRAVIDELNE, ALE DOKEDY?
Po festivale začala skupina mladých ľudí Skarabeus opäť premietať pravidelne, každý piatok o 20:00. Cena vstupeniek bola 30,- Sk a pred premietaním, počas neho i po skončení bola otvorená čajovňa vo vestibule. Premietalo sa do decembra 2006. Odvtedy kino slúži len na príležitostné podujatia, predstavenia a v jeho suteréne naďalej skúšajú miestne kapely. Nevyužitý priestor čaká na dôkladnejšiu rekonštrukciu, ktorá by zefektívnila jeho využitie aj na iné účely ako je premietanie.
 


 

Počasie

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka