Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne podujatia

Uskutočnené podujatia v roku 2016 - prehľad

leopoldov kultura1.jpg(10.3 MB)leopoldov kultura1.jpg
leopoldov kultura2.jpg(1.2 MB)leopoldov kultura2.jpg

Rekapitulácia uskutočnených podujatí v roku 2016

V závere roka malá rekapitulácia toho, čo sa v našom meste udialo v kultúrnom a  v spoločenskom dianí. Zároveň poďakovanie vám všetkým, ktorí na akcie pripravované mestom zavítate. A ak sa nám len na malý okamih podarilo vytvoriť dobrú atmosféru i pocit spolupatričnosti a hrdosti na naše mesto, hádam vynaložené úsilie nebolo zbytočné. ĎAKUJEME.

 

 

 

 

 

Plán kultúrnych podujatí 2016

APRÍL

01.04.2016 (piatok) BESEDA so spisovateľkou Denisou Martincovou v mestskej knižnici na tému život žien, ktoré prešli skúškami a znova sa postavili

22.04.2016 (piatok) DEŇ ZEME Výtvarná súťaž ako  vnímame našu Zem, výstava prác žiakov ZŠ na mestskom úrade

30.04.2016 (sobota) STAVANIE MÁJA a MÁJOVÁ VESELICA v Pranieri

 

MÁJ

08.05.2016 (nedeľa) DEŇ MATIEK a spomienka pri príležitosti oslobodenia nášho mesta 

10.05.2016 (utorok) KVAPKA KRVI

14.05.2016 (sobota) POCHOD JALŠOVÉ a pivný festival.

29.05.2016 (nedeľa) DEŇ DETÍ - celodenné aktivity pre naše deti pri príležitosti ich sviatku

 

JÚN

04.06.2016 (sobota) Beh mestom Leopoldov - rozšírený o cyklistickú súťaž

 

JÚL

01.07.2016 (piatok) ROZLÚČKA SO ŠKOLOU - diskotéka a opekanie

09.07.2016 (sobota) VÝLET NA KÚPALISKO do Veľkého Medera

29. – 31. 07.2016 (piatok - nedeľa) LEOPOLDOVSKÉ HODY

 

AUGUST

06.08.2016 (sobota) VÝLET NA KÚPALISKO do Vincovho lesa

12.08.2016 (piatok) ŠPORTOVÉ PODUJATIE - pestrý program so zreteľom na zdravého ducha, súťaže, vystúpenia športovcov a meranie prístrojmi: tlak, cholesterol, tuk...

27.08.2016 (sobota) SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU, HOD MREŽOU A VATRA

 

SEPTEMBER

03.09.2016 (sobota) VRÁŤME SLOVENSKU HARMONIKU - vystúpenia harmonikárov

17.09.2016 (sobota) KRUMPOLDOVSKÉ HODY – súťaže, hudobný program, ochutnávky

29.09.2016 (štvrtok) Posvätenie bastionov a brán pevnosti - historická dramatizácia divadelného predstavenia pri vstupnej bráne väznice pri príležitosti slávnostného posvätenia bastionov

 

OKTÓBER

28.10.2016 (piatok) LAMPIONOVÝ SPRIEVOD - Materská škola v spolupráci s Mestom Leopoldov pozýva na lampiónový sprievod

30.10.2016 (nedeľa) „VÝLET NA STRAŠIDLÁ“ - 2. ročník, výlet na Smolenický zámok s nápaditým programom o strašidlách

 

NOVEMBER

15.11.2016 (utorok) KVAPKA KRVI

 

DECEMBER

4.12.2016 (nedeľa) MIKULÁŠ a Festival hier - celodenné podujatie s množstvom spoločenských hier, trampolínou, divadielkom, premietaním rozprávky  a samozrejme stretnutie s Mikulášom.

09.12.2016 (piatok) Vianočná akadémia ZŠ

10.12.2016 (sobota) Vianočné trhy

 

Zmena programu vyhradená.

 

TYP ADMINA: Všetky termíny podujatí budú včas spresnené. Podrobnejšie informácie nájdete vždy aj v oznamoch, v časopise Leopoldov, na facebooku, na plagátoch alebo prostredníctvom mestkého rozhlasu.

 

 

Je naším zámerom...

spojiť srdce s rozumom,

byť nápomocní našim občanom.

 

Dobrú vôľu a ústretovosť prejaviť,

nezdarom nenechať sa odradiť.

S úsmevom na tvári,

s problémami si poradiť.

 

Nevyhýbať sa zodpovednosti,

nevyčerpať limit ústretovosti.

 

Od slov k činom prechádzať,

spoločnými silami naše mesto skrášľovať.

I z menšieho úspechu sa radovať,

aj na zánik odsúdené sny pokúsiť sa napĺňať.

 

Svoj každodenný život poctivo žiť,

nezabiť túžbu krásneho domova vytvoriť,

a pochopením navzájom sa podporiť.


 
Uskutočnené kultúrne podujatia v roku 2015
MesiacDeňNázov podujatiaMiestoProgram
august1.08.2015 - 2.08.2015LEOPOLDOVSKÉ HODYNámestie sv. Ignáca mestský parkHodová zábava v Spolkovej záhrade - Hasiči
august14.08.2015ŠPORTOVÉ PODUJATIENámestie sv. Ignáca I. ROČNÍK ,, NIE ZAJTRA , ALE DNES! NIE POTOM, ALE TERAZ!“
august21.8.2015VÝLET NA KÚPALISKO Veľký Meder17 účastníkov zájazdu vyjadrilo spokojnosť s kúpaním sa v areáli kúpaliska Veľký Meder.
august29.08.2015SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU A VATRASpolková záhradaSúťažili skupiny: U Troch Moskytierov, Holky z naši školky, Stolní tenisti, Lucuspa, Leopoldov + Šulekovo, Nohejbalisti a Susedia z Piešťanskej.
september2.09.2015PRIVÍTANIE PRVÁČIKOVKino OsvetaNA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA ako darček knižka
september5.09.2015VRÁŤME SLOVENSKU HARMONIKUNámestie sv. IgnácaVystúpili harmonikári: Igor Čekan zo Sliača , Danielko Ondria z Leopoldova, Anton a Štefánia Antalová z Hlohovca, Jaroslav Uljaky z Hlohovca, Ivan Slávik + Luboš Vranák + Pavol Karaba z Leopoldova , Aloiz Konečný z Hornej Krupej, Róbert Schaller z Hlohovca, Jozef Krupica z Dolných Bojanovíc z Českej republiky, detičky u z ume- leckej školy z Hlohovca Lýdia Žemlová, Patrik Kloton a Adam Pestún, Stanislav Priesečan z Hornej Marikovej , Ján Šerry zo Šulekova. Po vystúpeniach harmonikárov nasledoval dvojhodinový program folkĺórnej skupiny KYSUCKÝ PRAMEŇ.
september15.9.2015TURNAJ LEOPOLDOVSKÝCH TITÁNOVFutbalový štadiónTri športové kluby stolní tenisti, futbalisti a tenisti hrali to, čo vo svojom odvetví nehrávajú.
september19.9.2015KRUMPLOVÉ HODY Námestie sv. IgnácaSúťaže: šúpanie zemiakov na rýchlosť, súťaž v hode zemiakov na určené miesto, súťaž o najdlhšiu zemiakovú šupku, súťaž o najkrajšieho panáka formou tvorivej dielne. Súťaž o najlepšie zemiakové jedlo, o najzaujímavejší tvar zemiaku a o najväčší zemiak. V súťaži o najlepšie zemiakové jedlo boli odmenení: Levčíková Mária za ,,matrták s čokoládou“ , Elena Slamková za ,, mriežkový koláč“, Pavelková Emília za ,,makové lokše“ . V slanej kategórií boli odmenení: Slováková Mária za ,,lokše“ , Piovarčiová Naďa za ,,stískance“ a Špacírová Miriam za ,,klobásové hríbiky“. Poďakovanie všetkým snaživým a odhodlaným: Holíková Lýdia – zemiakové pagá- če, Juraj Michal za bryndzové halušky, Štepanovičová Anna za zemiakové hali a Špacírová Beáta za stískance. Počas celej akcie sa podávali bryndzové halušky, zemiakové placky, zemiakové šúľance. Atmosféru príjemne dotvárala skupina Neznámi.
september24.09.2015ODOVZDÁVANIE HASIČSKÉHO AUTA MINISTROM VNÚTRA KALIŇÁKOMNámestie sv. IgnácaPrivítanie ministra vnútra primátorkou, podanie hlásenia hasičov ministrovi, príhovor primátorky, odovzdanie darov, príhovor ministra, pokrstenie nového auta, rozhovory s občanmi mesta, atmosféru dotvorila skupina ,,Verešvaranka“ z Červeníka, slávnostná recepcia na mestskom úrade.
október8.10.2015KVAPKA KRVIMestský úrad LeopoldovMesto Leopoldov v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou organizovalo v zasadacej miestnosti ,,LEOPOLDOVSKÚ KVAPKU KRVI“. Darovania sa zúčastnilo 16 darcov:
október28.10.2015ROZPRÁVKOVÁ NOC ZŠ LeopoldovVychovávateľom v školskom klube Ľubici Holanovej, Gabriele Suchánkovej a Matúšovi Tomíkovi sa podarilo vykúzliť pre deti čarovnú rozprávkovú noc plnú strašidiel a zábavy.
október28.10.2015LAMPIÓNOVÝ SPRIEVODMŠ Leopoldov, mestský park a Spolková záhradaRiaditeľka pani Foltánová a pani učiteľky z MŠ pripravili pre detičky a ich rodičov sprievod nočným Leopoldovom. Na cestu im svietili lampióniky a v cieli ich čakala sladká odmena.
október31.10.2015STRAŠIDLÁ NA SMOLENICKOM ZÁMKUSmoleniceZábavný výlet do Smoleníc. Zúčastnilo sa ho 25 osôb. Účastníci si mohli vychutnať nápaditý program. Dobové kostýmy, masky strašidiel, historický interiér zámku a pestrý interaktívny program, do ktorého sa mohli všetci zapojiť. Deti si mohli vyskúšať lukostreľbu a maľovanie na tvár.
november12.11.2015„BABINEC“Ulica 1.Mája, priestory klubu dôchodcovPrednáška o tom, ako si zlepšiť zdravie, vitalitu, duševnú rovnováhu. Ako si odstrániť nespavosť, krvný tlak, či bolesti v krížoch. Prednášajúci JUDr. Ivan Farský prijal pozvanie pani Brešťanskej a ponúkol možnosť osobných konzultácií , individuálneho poradenstva v oblasti zdravia, správnej životosprávy a harmonizácie vzťahov v rodine.
november21.11.2015„MEMORIÁL PADLÝCH PRÍSLUŠNÍKOV ZBORU“Nafukovacia halaHalový futbalový turnaj o pohár riaditeľa ÚVTOS a ÚVV Leopoldov v spolupráci s mestom Leopoldov
december5.12.2015TURNAJ ,,PRIMÁTORSKÝ“športová nafukovacia halaV športovej nafukovacej hale sa uskutočnil futbalový zápas pod
december6.12.2015MIKULÁŠ A SPOLOČENSKÉ HRYšportová nafukovacia halaMikuláš , alebo festival hier,, ČLOVEČE ZAHRAJ SA“. Akcia nielen pre deti, rodičov, dospelých, ale všetkých, ktorí sa ešte nezabudli hrať . Celodenná akcia s množstvom spoločenských hier, trampolínou, divadielkom pre deti, premietaním rozprávky ,,JUSTIN“a samozrejme stretnutie s Mikulášom. Vydarené podujatie organizoval SCARABEUS v spolupráci s mestom Leopoldov.
december10.12.2015„BABINEC“Ul. 1 .Mája prie0story klubu dôchodcovZdobenie medovníčkov.
december10.12.2015VIANOČNÁ AKADÉMIAZŠ LeopoldovPestrý program žiakov základnej školy. Každoročná akcia za účelom vytvorenia predvianočnej atmosféry.
december12.12.2015VIANOČNÉ TRHY A KRST KNIHYNámestie sv. Ignáca Tradičné vianočné trhy spojené s predajom vianočných dobrôt, podávaním kapustnice , pečených jaterničiek a pestrým kultúrnym programom: vystúpenia Mestečanky, recitál Lenky Slovákovej, Danielka Ondriu, Cantiky ,,z“NOVA, vystúpenie p. Straku. Obohatením programu bol Krst knižky ,, ŽABY NA TROLASKOCH“ za osobnej účasti autora, nášho rodáka p. Szaboá.
december17.12.2015,,BABINEC“Ul.1. Mája priestory klubu dôchodcovPríjemné pozastavenie v čase a spoločné posedenie za účelom vytvorenia predvianočnej atmosféry.

Počasie

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka