Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity projektu

Projektové aktivity možno rozčleniť do piatich fáz:
1. Fáza vzájomného učenia a vzdelávania.
2. Fáza spoločných prác a hľadania možností.
3. Fáza odhalenia participácie a budovania ml. parlamentu.
4. Fáza spracovania výstupov a realizácií.
5. Fáza odovzdávania skúseností.
6. Fáza hodnotiaceho procesu a hľadania nových výziev.

Fáza č. 1: Fáza vzájomného učenia a vzdelávania
V úvodnom období realizácie projektu plánujeme zrealizovať niekoľko blokov workshopov pre mladých a predstaviteľov samosprávy a prípadne predstaviteľov širokej verejnosti. Prvoradými aktivitami bude organizácia a vedenie workshopov na požadované a určené témy. Témy týchto workshopov budú odrazom požiadaviek ich účastníkov, teda budú reagovať na potreby do spoločnej praxe (spolupráce). Do siete workshopov plánujeme zaradiť nasledovné témy zamerané na komunikáciu, komunikačné zručnosti, vedenie tímu, koučing, otázky budovania spolupráce a získavanie informácií o možnostiach realizácie projektov, komunikačné a organizačné témy, technické zručnosti a možnosti prezentácie a propagácie, témy venované tvorbe plánu či stratégie a pod.

Fáza č. 2: Fáza spoločných prác a hľadania možností
V druhej fáze projektu budeme tvoriť mapu nášho mesta a jeho okolia. Tvorba mapy bude pozostávať z objektívneho mapovania nášho okolia, komunity, zaujímavostí. Cieľom bude zmapovanie potrieb v teréne a ich možnosti prepojenia. Výsledok mapovania bude akousi kombináciou zemepisnej mapy s prepojením na sociálne pomery, voľný čas, šport, plnenie potrieb atď. Zhotovený výstup bude veľká kreslená tematická mapa so zvýraznením predmetných bodov záujmu. Mapa bude mať tlačenú i digitálnu formu a bude prístupná na prezentačných miestach v meste a bude prístupná aj na internete. Takto vytvorená mapa sa stane z časti výsledkom, ale aj podkladom nielen v rokovacom procese s mestom, ale aj ako podklad pre nových aktívnych mladých ľudí.

Fáza č. 3: Fáza odhalenia participácie a budovania ml. parlamentu
Táto fáza sa bude aktivitami aj iných fáz čiastočne prelínať nakoľko cieľom jej aktivít bude predstavenie našej participácie a vymedzenie pravidiel novobudovaného mládežníckeho parlamentu. Predchádzajúce fázy a aktivity sú pre danú fázu východiskom a tvoria akési kroky k tvorbe štruktúrovaného dialógu.

Fáza č. 4: Fáza spracovania výstupov a realizácií
Osobitnú pozornosť chceme venovať problematike spracovania výstupov z realizácií predchádzajúcich aktivít. v tejto súvislosti treba podotknúť, že v tejto aktivite nachádzame priame prepojenie s WS na tému prezentácie a tvorbe výstupov, fotografie, filmu atď. Teoretické poznatky, ktoré účastníci získajú počas WS totiž využívajú počas celej svojej práce na všetkých aktivitách. Od komunikačných zručností cez tvorbu plánov, projektov a vízií až po tvorbu výstupov. A práve pri tvorbe výstupov nesmieme zabudnúť na kvalitnú formu, aby naša práca mala kvalitný výpovedný materiál. Preto počas každej aktivity sme poverili účastníkov, aby jednotlivé fázy zdokumentovali nielen kvôli propagácii pre potreby projektu, ale hlavne pre predstaviteľov samosprávy, iných občanov a ďalších mladých. V tejto fáze sa teda chceme primárne venovať vytvoreniu výstupov z predchádzajúcich aktivít. Forma, akou sa chceme prezentovať, by mala byť krátkym filmom o priebehu aktivít s víziou do ďalšieho obdobia. Plánujeme zostrihať názory občanov, mladých, detí, reakcie predstaviteľov samosprávy a návrhy na riešenia, prípadné krátke ankety. V šote bude zahrnutá i činnosť pri tvorbe mapy a všetky činnosti súvisiace s aktivitami projektu. Takýto šot budeme prezentovať aj na webových stránkach mesta.

Fáza č. 5: Fáza odovzdávania skúseností
Táto fáza bude pozostávať z dvoch nosných aktivít. Prvou z nich je prezentácia projektu v mikroregióne a ponuka spolupráce pre okolité obce a druhou je realizácia konferencie s názvom Zaostrené na mládež.

Fáza č. 6: Fáza hodnotiaceho procesu a hľadania nových výziev
Príprava a organizácia záverečného WS.


 

Počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka