Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do NRSR

adresa na oznámenie o delegovaní člena

Mesto Leopoldov oznamuje, že adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka dookrskových volebných komisií (ďalej len OVK)  pre voľby do NR SR konané dňa 5.3.2015 je:mesto@leopoldov.sk.

Kandidujúce strany môžu delegovať svojich členov do OVK do   11.01.2015 do 24,00 h.


 

hlasovacie preukazy

Hlasovacie preukazy (ďalej len HP) vydáva mesto občanovi osobne až do posledného pracovného dňa predo dňom volieb na základe žiadosti voliča, jemu do vlastných rúk, prípadne splnomocnenej osobe.
 
Žiadosť o vydanie  HP zaslaná mestu poštou, musí byť mestu zaslaná najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb. V žiadosti musí byť uvedené, na akú adresu má byť  HP zaslaný.
 
Toto platí aj pre podanie elektronicky, adresou na doručovanie žiadostí o vydanie HP je: viera.lietavova@leopoldov.sk.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedenie, že HP prevezme iná osoba, musí vo svojej žiadosti uviesť údaje o tejto osbe: meno, priezvisko, a číslo OP. Táto osoba je povinná potvrdiť prevzatie HP  svojim podpisom.
 
Voľba poštou
Volič, ktorý sa chce zúčastniť volieb do NR SR dňa 05.03.2016 a v čase konania volieb sa zdržiava mimo územia SR, môže požiadať písomne alebo elektronicky mesto Leopoldov o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.z. do 15.01.2016. Žiadosť je v prílohe.........
Mesto zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu uvedenú v žiadosti:
a)    obálku podľa § 22 ods. 3,

b)    hlasovacie lístky,

c)    návratnú obálku,

d)    poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“, musí byť na nej uvedená adresa sídla mestského úradu:
Mestský úrad Leopoldov,

Hlohovská cesta 104/2

920 41  Leopoldov.

Volič vykoná voľbu, vloží HL do obálky a zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné hradí volič. Takto odoslaná obálka musí byť doručená Mestu Leopoldov najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.
 


 

Počasie

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka