Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Leopoldov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 1179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-SkašanyiDušan SkašanyiZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Dušan Skašanyiprenájom hrobového miesta - D 417 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - RojkovičZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Dušan Rojkovičprenájom hrobového miesta - F 91 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-PolhorskáIng. Darina PolhorskáZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Darina Polhorskáprenájom hrobového miesta - A 46 315,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-NemcováBožena NemcováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Božena Nemcováprenájom hrobového miesta C 77 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - Ďuračka B.Bohuslav ĎuračkaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Ďuračkaprenájom hrobového miesta B 33 - 515,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-ĎuračkaBohuslav ĎuračkaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Bohuslav Ďuračkaprenájom hrobového miesta - F 107 715,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - LIetavaAnton LietavaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Anton Lietavaprenájom hrobového miesta - F 100 725,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-HrnčárováOtília HrnčárováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Otília Hrnčárováprenájom hrobového miesta - D 411 325,00 €8.7.2017nestanovený
Dodatok č. 10 - HaššoJaroslav Haššo, Šafárikova 1165/28, HlohovecDodatok č. 10 k zmluve o prenájme nebytových pristorovZmena výšky nájomného1 973,86 €7.7.2017nestanovený
Zmluva na uskutočnenie stavebnýcvh prác Milan Brodek - Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 920 41 LeopoldovZmluva na uskutočnenie stavebných prác č. 6/INV/2017/Ja - 6.7.2017Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov - Holubyho ul. ZŠ Leopoldov16 496,44 €7.7.2017nestanovený
Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premiContinental film, s.r.o., Ševčenkova 19,851 01 BratislavaZmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie - Continental filmpráva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou ,,verejnej projekcie0,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Šurinap. Pavol ŠurinaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Pavol Šurinaprenájom hrobového miesta - F 112 - 715,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p, Šimuničováp. Anna ŠimuničováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Anna Šimuničováprenájom hrobového miesta - C 66 - 125,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Skákalap. Ladislav SkákalaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Ladislav Skákalaprenájom hrobového miesta D 333 925,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p.MihokováBlanka MihokováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Blanka Mihokováprenájom hrobového miesta - C 86 225,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. LipováOtília LipováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Otília Lipováprenájom hrobového miesta C 91 - 215,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. KulichPeter KulichZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Peter KulichPrenájom hrobového miesta E 330 - 925,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o prenájme hrobového miesta - p.HrnčárováOtília HrnčárováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Otília Hrnčárováprenájom hrobového miesta D 411 315,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. BošanskáDrahomíra BošanskáZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Drahomíra Bošanskáprenájom hrobového miesta D 380 225,00 €1.7.2017nestanovený
Nájomná zmluva č.1/G13/2017Mária Barteková, Gucmanova 673/13, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č.1/G13/2017 - p. BartekováNájomný byt na Gucmanovej ulici č. 13 v Leopoldove0,00 €30.6.201730.6.2018
Nájomná zmluva č. 2/33/2017 - p. KrumpálPeter Krumpál a Katarína Holcingerová, Nádražná 16, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 2/33/2017 Nájomný byt č. 2 na 1.podlaží bytového domu na Rázusovej ulici č. 1491/33 v Leopoldove 0,00 €30.6.201730.6.2020
Mandátna zmluva - Vision Consulting, s.r.o. - 2Vision Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 TrnavaMandátna zmluva č. 2- uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom zneníZabezpečenie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 960,00 €30.6.2017nestanovený
Mandátna zmluva - Vision Consulting, s.r.o. - 1Vision Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 TrnavaMandátna zmluva č. 1 uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom zneníZabezpečenie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní4 080,00 €30.6.2017nestanovený
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/15F/2016Jozef a Soňa Branickí, Gojdičova 1141/15F2016Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/15F/2016Nájomný byt č. 1 na Gojdičovej ulici č. 1141/15F v Leopoldove0,00 €28.6.201731.10.2019
Nájomná zmluva č. 6/15/C/2017Daniel a Martina Jančárovi, Gojdičova 1141/15C LeopoldovNájomná zmluva č. 6/15/c/2017Nájomný byt č. 6 na 3. podlaží bytového domu na Gojdičovej ul.č. 1141/15/C v Leopoldove0,00 €28.6.201730.6.2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok kSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - program Happy L NAJ telefón Honor-dodatokProgram služieb Happy L NAJ telefón Honor 859,00 €28.6.2017nestanovený
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok -Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva poskytnutí verejných služieb - Slovak Telecom - 19.6.2017 - dodatokProgram služieb Happy XL volania NAJ, telefón Samsung Galaxy A 5 - 19.6.20171,00 €28.6.2017nestanovený
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatokSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - Telecom - Lenovo K6Program služieb Happy XL volania NAJ, telefón Lenovo K61,00 €28.6.2017nestanovený
Rámcová zmluvaJ&T BANKA, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, BratislavaRámcová zmluva o poskytovaní služieb pre právnické osobyrámcová zmluva o poskytovaní bankových služieb0,00 €23.6.2017nestanovený
Dodatok č.1 - KarjčovičBranislav Krajčovič, Gojdičova 7, LeopoldovDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného1 095,50 €1.7.2017nestanovený
Dodatok č. 3 - PetrekVladimír Petrek, Nitrianska 49, 920 01 HlohovecDodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného82,16 €1.7.2017nestanovený
dodatok č. 3 - PodkovčíkovMargita Podkovčíková- Dámeske kaderníctvo, Puškinova 82 MaduniceDodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného82,16 €22.6.2017nestanovený
Zmluva o nájmeLukáš Šiška, Cintorínska 8, MaduniceDodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 635,39 €17.6.2017nestanovený
NájomPeter Pavlen, M.R.Štefánika 214/15, LeopoldovZmluva o nájme nehnuteľnostíPrenájom priestorov Spolkovej záhrady 350,00 € (jednotková)15.6.2017nestanovený
Dodatok č. 8 - GergičIng. Róbert Gergič, Hlohovská cesta 4, LeopoldovDodatok č. 8 k zmluve o prenájme nehnuteľnostiZmena výšky nájomného 350,56 €15.6.2017nestanovený
Dodatok č. 4 -- GergičováJanka Gergičová, Hurbanova 49, LeopoldovDodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 613,48 €15.6.2017nestanovený
Dodatok č. 12 - SnopkováEva Snopková, I.Krasku 875/17, LeopoldovDodatok č. 12 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Zmena výšky nájomného2 826,39 €15.6.2017nestanovený
96 117 0174regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie výzvy na obsadenie voľného pracovného miesta40,80 €13.6.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 7/33/2017Lucia Piskláková, Rázusova 1491/33 LeopoldovNájomná zmluva č. 7/33/2017 - PisklákováNájomný byt č. 7 štvrté podlažie na Rázusovej ulici č. 1491/33 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.5.2020
Dodatok č. k nájomnej zmluve č. 10/39/2008Zuzana Piovarčiová, Rázusova 1492/39, LeopoldovDodatok č. k nájomnej zmluve č. 10/39/2008 - PiovarčiováNájomný byt č. 10 na Rázusovej ulici č. 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201730.11.2017
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2/39/2009Miroslav Kupka, Rázusova 1492/39, LeopoldovDodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2/39/2009 - KupkaNájomný byt č. 2 na Rázusovej ulici č. 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201728.2.2018
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 4/39/2011Viera Kubišková, Rázusova 1492/39, LeopoldovDodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 4/39/2011- Kubiškovánájomný byt č. 4 na Rázusovej ul 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.10.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11/39/2016Matej Štiták, Nádražná 501/46, LeopoldovDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11/39/2016 - ŠtitákNájomný byt č. 11 na Rázusovej ulici č. 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.3.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11/35/2017Jozef a Katarína Sládečkovi, Rázusova 1491/35, LeopoldovDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11/35/2017 - SládečkoviNájomný byt č. 11 na Rázusovej ulici č. 1491/35 v Leopoldove0,00 €8.6.201730.4.2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 10/35/2015Elena Lukáčová, Rázusova 1491/35, LeopoldovDodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 10/35/2015 - LukáčováNájomný byt č. 10 na Rázusovej ulici č. 1491/35 v Leopoldove0,00 €8.6.201730.8.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/39/2016Alena Tejkalová, Rázusova 1492/39, LeopoldovDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/39/2016 - TejkalováNájomný byt č. 9 na Rázusovej ulici č. 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.8.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/35/2015Pavol Chalmoviansky, Hlohovská cesta 82/46 , LeopoldovDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/35/2015 - ChalmovianskyNájomný byt č. 9 na Rázusovej ulici č. 1491/35 v Leopoldove0,00 €8.6.201728.2.2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 8/39/2016Alena Čerešnákova, Rázusovaa 1492/39, LeopoldovDodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 8/39/2016 - ČerešnákováNájomný byt č. 8 na Rázusovej ulici č. 1492/39 v Leopoldove0,00 €8.6.201730.4.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/37/2016Stanislava Golányová, Rázusova 1492/37, LeopoldovDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/37/2016 - GolányováNájomný byt č. 8 na Rázusovej ulici č. 1492/37 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.8.2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 8/35/2015Helena Ondrišová, Laca Novomestkého 1005/19, ŠulekovoDodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 8/35/2015 - OndrišováNájomný byt č. 8 na Rázusovej ulici č. 1491/35 v Leopoldove0,00 €8.6.201731.8.2018
Položky 51-100 z 1179


Úvodná stránka