Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vydané publikácie

ŽABY NA TROLASKOCH

Vydané publikácie o Leopoldove si môžete kúpiť na mestskom úrade.

Najmladší pilot pluku – Milan Piovarči: 4 €

Sta viator II – Juraj Hladký: 10 €

Žaby na Trolaskoch – Ivan Szaboó: 8 €  

My Mestečania – Viliam Hrabovský: 6 €

Príbeh Leopoldova (história a súčasnosť pevnosti a väznice) Juraj Hladký a kolektív autorov: 4 €

Dolné Považie z neba – Milan Paprčka a Simona Nádašiová: 13  €

Bližšie informácie: 0910 863 986

 

VŠETKÝM, ktorí nepretrhli nitky s naším mestom, viažu ich spomienky alebo len zvedavosť , čo sa udialo, dávame do pozornosti, že náš rodák p. Ivan Szabóo napísal knihu o Leopoldove ,,ŽABY NA TROLASKOCH“.

Pozývame vás na príjemnú ,oddychovú prechádzku starým mestečkom. Dýchne na nás atmosféra čias, kde ožívajú osudy ľudí, ktorí takmer polstoročie dozadu vytvárali svoju časť príbehu.

Stopy v čase sú nezmazateľne vryté  do tvárí, rovnako nezmazateľne sú zachytené aj spomienky na fotografiách z archívu. Vďaka citlivému peru na malý okamih minulý dej  a postavy ožívajú. I toto ponúka dielko o Leopoldove.

Je to naša spoločná pripomienka, ako sa menil ráz a spôsob života v našom mestečku.

Kniha ,,MY MESTEČANIA" - Viliam Hrabovský

Viliam Hrabovský, rodák z Mestečka, (dnešný Leopoldov), spisoval a zaznamenával život a príbehy ľudí v Mestečku, kde prežil detstvo i časť dospelosti.  Ponúka pohľad na život v našom Mestečku koncom II. svetovej vojny a počas totalitného režimu. Kniha je o obyčajných ľuďoch, ktorí tvorili miestne dejiny. Pridanou hodnotou sú vtipné a výstižné ilustrácie z pera a štetca pani Hrabovskej.

DOLNÉ POVAŽIE Z NEBA - Milan Paprčka a Simona Nádašiová

Z vtáčej perspektívy sa v Leopoldove spájajú nielen železničné trate zo
štyroch svetových strán, ale po stáročia sa v ňom stretávajú aj osudy ľudí.
Leopoldov totiž vznikol ako protiturecká pevnosť v roku 1665 a jej posádku
tvorili príslušníci azda všetkých národností starého cisárstva. Svoju
vojenskú funkciu splnil až na začiatku 18. storočia v protihabsburských
povstaniach, keď bola viac ráz obliehaná. V Slovenskom povstaní (1848 - 49)
ju aj susedné mestečko vážne poškodilo bombardovanie cisárskych vojsk.
Hviezdicovitá pevnosť bola v polovici 19. storočia sčasti prestavaná na
väznicu spočiatku s pôsobnosťou pre takmer celú monarchiu. Na námestí
mestečka v príjemnom mestskom parku sa zachoval renesančný pranier
a niektoré cirkevné pamiatky. Cesta k pevnosti zasa vedie cez starý
kamenno-tehlový most stojaci nad vyschnutým ramenom Váhu Za pohľad stoja aj
budovy staršej a novšej železničnej stanice z rokov 1872 - 1883 a 1906,
vyhotovené v monumentálnom monarchistickom štýle.

 


 

Sta Viator

Mesto Leopoldov dáva do pozornosti záujemcom o témy, ktoré súvisia s mestom a pevnosťou, ponuku týchto publikácií. Dostupné sú na mestskom úrade.

 

Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova (2)

(J. Hladký, vydalo Mesto Leopoldov r. 2016, 184 s. ISBN 978-80-972419-6-4)

Úvodné kapitoly druhého zväzku edície Sta viator predstavujú obdobie premien leopoldovskej pevnosti na trestnicu, obdobie rokov 1856 – 1858 a výkon trestu v začiatkoch väznice. Motiváciou vzniku ďalšej kapitoly bola pamätná povodeň na Váhu roku 1813. Tá sa stala výskumom ďalších prameňov len jej leitmotívom a táto časť publikácie sprostredkúva súveké svedectvá o povodniach v Leopoldove a jeho bezprostrednom okolí  od polovice 17. storočia po súčasnosť tak, ako ich zaznamenali kronikári, príležitostní básnici či bežní obyvatelia a ako ich rekonštruovali hydrológovia. Ďalšie kapitoly približujú duchovnú správu v pevnosti a sčasti aj vo vtedajšom Mestečku a pohnuté osudy cirkevných pamiatok v pevnosti. Odkrývajú osudy zničeného Kostola sv. Leopolda a krypty pod ním, kde asi až do 40. rokov 19. storočia boli pochovávaní velitelia a význační predstavitelia pevnosti, ďalej mobiliára kostola a ďalších pamiatok, zničených v pohnutých 50. rokov minulého storočia. Štúdie dotvárajú desiatky historických snímok z archívov, ale aj unikátnych fotografií artefaktov, budov a iných priestorov v areáli pevnosti (väznice). Publikácia nie je distribuovaná do kníhkupectiev, dá sa zakúpiť na MsÚ v Leopoldove.

Zároveň sa pripravuje druhé, upravené vydanie publikácie Sta viator 1.

 

Príbeh Leopoldova : História a súčasnosť väznice

(J. Hladký a kol. autorov, vydalo ÚVTOS a ÚVV Leopoldov r. 2016, 104 s. ISBN 978-80-972409-3-6)

Reprezentatívnu plnofarebnú publikáciu s množstvom vyobrazení a fotografií vydalo vedenie ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pri príležitosti 160. výročia pretvorenia leopoldovskej trestnice na väzenské zariadenie a 25. výročia spomienky na smutnú leopoldovskú masakru. Publikácia ojedinelá pre svoje celistvé spracovanie kladie dôraz na predstavenie pevnosti a väznice ako jedinečného objektu so svojimi autentickými dejinami.

Publikácia sa skladá z troch hlavných kapitol:

Z vojenských dejín pevnosti (Leopoldopolis – pevnosť vynútená dejinami, V tureckom nebezpečenstve, Väzenie protestantských kňazov, Ťažké roky kuruckých obliehaní, Pobočka trnavskej invalidovne, Neistá budúcnosť Leopoldova, Biela zástava nad bránou pevnosti),

Prerod pevnosti na väznicu a jej mladšie dejiny (Väzenie pre mužov aj ženy, Slovákov aj Talianov, Výkon trestu v 19. storočí, Keď väznicu riadila rehoľníčka, Obdobie nepokojov, Po roku 1918, Počas vojnovej republiky, Tragické 50. roky, Prechodný ústav, Modernizácia väznice, Vzbura v roku 1990, Najväčšia tragédia väzenstva) a 

Súčasnosť väznice (Uniforma, výstroj a výzbroj príslušníkov, Prezentácia a reprezentácia ústavu, Výkon väzby, Výkon trestu odňatia slobody, Zaobchádzanie s odsúdenými, Bezpečnosť a ochrana väznice, Osobitosti objektu väznice, Hrad, Účelové zariadenia ZVJS, Prvé vzbury a úteky, Zaujímavosti z dejín väznice, Velitelia pevnosti a riaditelia väznice Leopoldov). Publikácia nie je distribuovaná do kníhkupectiev, dá sa zakúpiť na MsÚ v Leopoldove.

 

Juraj Hladký – Ivo Vondrovský: Sta viator. Kapitoly z dejín Leopoldova. Zv. 1. Leopoldov : Mesto Leopoldov vo vydavateľstve VM-print Leopoldov, 2009. 120 s. ISBN 978-80-970062-1-1.

Prvý zväzok zamýšľanej edície o dejinách pevnosti a mesta, opatrený bohatou obrazovou prílohou, obsahuje tieto kapitoly:

Turecká expanzia v 16. a 17. storočí a jej odraz v hlohovskom regióne,

Stavebný vývoj pevnosti Leopoldov,

Giuseppe Priami – významný, ale neznámy fortifikátor,

Pevnosť Leopoldov v rokoch 1674 – 1675 očami Jána Simonidesa,

Protinapoleonovská mobilizácia v Leopoldove a jeho okolí v roku 1809,

Rekonštrukcia prehľadu podnes známych veliteľov pevnosti Leopoldov,

Prvá vzbura v pevnosti a prvé dochované disciplinárne vyšetrovanie a právne predpisy,

Koniec leopoldovskej pevnosti – začiatok väznice.

Obal knihy Stav viator

Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť na mestskom úrade (nie je distribuovaná do kníhkupectiev).

 

Ďalšie publikácie o meste:

Milan Piovarči: Najmladší pilot pluku. Leopoldov: Mesto Leopoldov, 2012. 38 s. + 4 s. prílohy. ISBN 978-80-971211-6-7

Biografická publikácia o živote rodáka, letca Jarolíma Gucmana (1924 – 1945), ktorý zahynul v leteckých bojoch o Ostravu. Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť na mestskom úrade (nie je distribuovaná do kníhkupectiev).

 

 

Leopoldov 1969 – 1994. Rozšírené číslo časopisu Leopoldov pri príležitosti 325. výročia prvej písomnej zmienky o Leopoldove. 1994, 34 s.

 

Ladislav Kleiman – Ladislav Srdoš: Leopoldov 1669 – 1969. Leopoldov: Miestny národný výbor v Leopoldove 1969. 118 s.

Publikácia stručne približuje dejiny mesta aj pevnosti.

 

[KÖRPER, Karol] Leopoldov : stručné dejiny a opis pevnosti a trestnice. Leopoldov : Vydalo Riaditeľstvo trestnice, 1948. 80 s. + 1 samostatná mapová príloha.

Knižka prináša stručné dejiny pevnosti.


 

Počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka